bird.bg: Стая за СПЕШНИ СЕКСУАЛНИ нужди с пари на данъкоплатците си обзавели в централата на “Автомагистрали”