Който няма, ще му се отнеме и това, което има. Какво значи тази скандална мисъл на Христос?