Адем Ходжа: Магия се прави лесно, но се заплаща тройно. И се връща на децата