Вътрешно треперене на тялото, ръцете или краката. Нерви или тремор? Успокояване