Който няма, ще му се отнеме и това, което има. Какво значи тази скандална мисъл на Христос?

Адем Ходжа: Магия се прави лесно, но се заплаща тройно. И се връща на децата