Събуждане в 3 часа през нощта. Причини и часовник на органите

Деанксит. Мнения, листовка и последици. Рязко спиране